Πλαίσιο Έργου : ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ

Κωδικός Έργου:  Τ1ΕΔΚ-01485

Τίτλος Έργου:  Smart PV: Aνάπτυξη Συστήματος έξυπνων φωτοβολταϊκών στοιχείων 

Χρονική Διάρκεια Έργου: 17 Οκτωβρίου 2018 – 16 Οκτωβρίου 2021

Ιστοσελίδα Έργου: https://www.smartpv.gr

Δικαιούχοι Φορείς Σύμπραξης

1.     Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC) (Συντονιστής)
2.     Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (AUTH)
3.     Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (DUTH)
4.     Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πa.Δ.Α), Σχολή Μηχανικών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
5.     EcoVar Power (EcoVP)
6.     Habitato
 

Ποσό Χρηματοδότησης έργου:

972.382,41 €
 

Αντικείμενο του έργου

Στόχος του έργου είναι η σχεδίαση, η κατασκευή και η πειραματική αξιολόγηση ενός πλήρως λειτουργικού πειραματικού πρωτότυπου Φ/Β συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων. Το προτεινόμενο Έξυπνο Φωτοβολταϊκό Στοιχείο θα εξασφαλίζει τη συνεχή παραγωγή της μέγιστης δυνατής ισχύος από το Φ/Β σύστημα (μειώνοντας έτσι το κόστος ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας των Φ/Β συστημάτων), τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων επιφανειών εγκατάστασης Φ/Β


Η ECOVAR POWER ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Η εταιρεία ECOVAR POWER OE (https://ecovarpower.gr) με έδρα στην Αθήνα (Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 7, ΤΚ11453) και υποκαταστήματα

(Α) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου  (Κ.ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ 2, ΔΡΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τηλ. 2692022456) και

(Β) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Μ.ΣΠΗΛΑΙΟΥ 24, ΤΚ 25001, ΑΧΑΪΑ Τηλ. 26130-13809),

 (Γ) στην Περιφέρεια Κρήτης (Ψυχρό Λασιθίου Κρήτης,) ΤΚ 72052, Ν. Λασιθίου Κρήτης Τηλ. 6983302112),

Δραστηριοποιείται στον χώρο τον Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) από το 2012 και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στα θέματα του project και asset management και στην ερευνητική ανάπτυξη τόσο των Φωτοβολταϊκών στοιχείων όσο και στα συστήματα τηλεπαρακολούθησης.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα και διαθέτει κέντρα υποστήριξης σε Αθήνα, Θήβα, Πάτρα, Ολυμπία, Μεγαλόπολη, Ελασσόνα, Αγυιά, Σέρβια Κοζάνης, Λασίθι, Λακωνία, Θεσσαλονίκη.

Διαθέτει ιδιόκτητα 14 οχήματα, εξοπλισμό εργαστηριακό στη ΒΙΠΕ Πατρών, φορητό διαγνωστικό εξοπλισμό για Φωτοβολταϊκά συστήματα, εξοπλισμό με συστήματα μετρήσεων  ακριβείας (τύπου τοπογραφικού εξοπλισμού), θερμοκάμερες αποτύπωσης, συστήματα μέτρησης ηλεκτρικών χαρακτηριστικών, Σταθερά πιστοποιημένα συστήματα προσομοίωσης συνθήκων μέτρησης ΦΒ συστημάτων (PV test), εξοπλισμό μέτρησης γειώσεων και χαρακτηριστικών αγωγιμότητας εδαφών και γενικά μεγάλη γκάμα εργαστηριακού εξοπλισμού τόσο εγκατεστημένου σε εργαστήρια, όσο και φορητού για μετρήσεις στο πεδίο.

Οι επικεφαλείς της Ecovar Power O.E. είναι από τα πλέον γνωστά στελέχη του χώρου της Βιομηχανίας των ΑΠΕ στην Ελλάδα, με εμπειρία στην έρευνα ανάπτυξης ηλιακών στοιχείων και ΦΒ πάνελ, τη λειτουργία εργοστασίων παραγωγής Φωτοβολταϊκών Wafers, Cells και Panels και με πολύ μεγάλη εμπειρία στην διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων σε Φωτοβολταϊκά Πάρκα.