ΝΕΑ

Τίτλος Έργου:  Smart PV: Aνάπτυξη Συστήματος έξυπνων φωτοβολταϊκών στοιχείων

Η εταιρεία με έδρα την Αθήνα δραστηριοποιείται στον χώρο τον Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) από το 2012 και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στα θέματα του Project και asset management.

Η εταιρεία με έδρα την Αθήνα δραστηριοποιείται στον χώρο τον Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) από το 2012 και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στα θέματα του Project και asset management.

Εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει τεκμηριωμένες προτάσεις και σχέδια λύσεων με λεπτομερή καταγραφή όλων των επιμέρους παραμέτρων του κάθε φορά υπό εξέταση έργου με στόχο τη βέλτιστη παραγωγικότητά του.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα και διαθέτει κέντρα υποστήριξης και δομές σε Αθήνα, Θήβα, Πάτρα, Ολυμπία, Μεγαλόπολη, Λακωνία, Θεσσαλονίκη. Διαθέτει ιδιόκτητο στόλο 20 οχημάτων και πολλών μηχανημάτων έργων.

ECOVAR POWER: Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ!

EPC Services.

Κατασκευές έργων Φωτοβολταϊκών και ΑΠΕ, Τεχνικών και ΗΜ έργων

Consulting Services

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διάγνωση αναγκών, βελτίωση δομών

Fasility Management

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και υποστήριξης λειτουργίας σε πελάτες του δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα

O&M Services

Συντήρηση Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας & άλλων έργων ΑΠΕ

Asurveillance Servises

Επιτήρηση, διαχείριση & βελτίωση απόδοσης Φωτοβολταϊκών και άλλων έργων ΑΠΕ

Safety Services

Τεχνικοί ασφαλείας, διάγνωση & βελτίωσης συνθηκών ασφάλειας

Renewable energy

Έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Security Servises

Φυλάξεις ΦΒ (Στατική/partols), φυλάξεις κτηρίων, ασφάλεια διοργανώσεων.

Recycling

Διαχείριση και συγκέντρωση υλικών για ανακύκλωση PV

WebSpace Services

Διάθεση χώρου στο διαδίκτυο, διαχείριση web μέσων ενημέρωσης και πληροφόρησης

R&D team

Έρευνα και ανάπτυξη σε τομείς των ΑΠΕ & σε εφαρμογές επιτήρησης

Engineering

Μελέτες ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, ΗΜ, Περιβαλλοντικές, οικονομοτεχνικές, γεωργικής ανάπτυξης.

Οι Βασικές μας αρχές:

Φόρμα Επικοινωνίας

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση

Σινώπης 38, Αμπελόκηποι

Email

info@ecovarpower.gr

Τηλέφωνο

Τηλ: 2130034139

Κιν: 6945250003

© Copyright 2023 Ecovar Power